OM RASKE NETTKURS

Hvem er Raske Nettkurs?

Raske Nettkurs drives av oss, universitetslektor Kristian Wærness og førstelektor Ørjan Kristensen.

Vår arbeidsplass er UiT Norges Arktiske Universitet. Vi har lang erfaring med undervisning i flere fagområder på forskjellige nivåer, og har publisert lærebøker i blant annet matematikk og statistikk, og gitt ut formelsamling til bruk gjennom en hel økonomibachelor. Deling og digitalisering av undervisningsmateriell står sentralt i jobben vår, og mye av vårt materiale brukes allerede aktivt både på Handelshøgskolen ved UiT og andre institusjoner. For tiden jobber vi med å tilpasse dette innholdet til å fungere i kursdatabasen til Raske Nettkurs, og i tillegg har vi masse spennende idéer til helt nytt kursinnhold.

Hvorfor Raske Nettkurs?

Vi savnet et sted vi kunne tilby faginnhold akkurat slik vi ønsker.

I mange år har vi delt faglige ressurser på YouTube, Facebook og ulike læringsplattformer, men ingen av disse løsningene har vi funnet optimale. På Raske Nettkurs kan vi endelig bygge opp et konsentrert undervisningsopplegg helt etter eget ønske. Nettsiden er organisert slik at brukerne jobber med teori, eksempler, oppgaver og løsninger i en vekselvirkning mellom videoer, tekstdokumenter og datafiler. Vår visjon er at brukerne raskt skal beherske kursets innhold, uten ytterligere ekstern hjelp.

Hva tilbyr Raske Nettkurs?

Hos Raske Nettkurs får du selvfølgelig raske nettkurs.

Her er mye godt faginnhold samlet på et og samme sted, og du slipper dermed å søke etter ulikt fagstoff på forskjellige nettsider. Hos oss møter du et ferdigsnekret opplegg for et konkret tema du ønsker å beherske i løpet av kort tid. Kursene består flere videoer med tilhørende tekstdokumenter, samt datafiler (som Excel) der dette er aktuelt. Alle filer kan selvfølgelig lastes ned. Vi bruker mye tid på å lage pedagogiske og selvgående opplegg, og er nøye på at løsninger er både detaljerte og godt forklart. Kunnskap er fokuset hos oss, ikke diplomer og kursbevis. I alle kursene skal du derfor selv vise at du behersker oppgaver, og mange av kursene avsluttes i tillegg med egne tester.

Hva koster Raske Nettkurs?

Vi har ingen store økonomiske motiver.

Vi må likevel ta oss noe betalt for å dekke direkte kostnader vi har ved å drive denne nettsiden. Kursinnhold hos Raske Nettkurs er vesentlig billigere enn sammenlignbare tilbud. Hos Raske Nettkurs kan du leie et kurs i 1 måned for 15-25 kr. I løpet av denne måneden har du tilgang til alle videoene i kurset, og du kan åpne eller laste ned alle tilhørende tekstdokumenter og datafiler. Et populært alternativ er fri tilgang til alle kursene vi tilbyr i 1 måned for kun 99 kr. Dette inkluderer selvsagt fri nedlastning av tekstdokumenter og datafiler. I perioder kjører vi også egne tilbudskampanjer, så det er bare å følge med!