KJØP PDF-FILER

Til alle kursene våre har vi laget variert skriftlig materiale som vi tilbyr i pdf-format. Hvis du bare ønsker tilgang til slike filer, så tilbyr vi også pdf-filene samlet i egne emnepakker. Pakkene finner du nedenfor.

Diskrete sannsynlighetsfordelinger

I denne emnepakken får du fyldige regneeksempler og nye oppgaver som du selv skal løse. Alle oppgavene inneholder fullstendige løsningsforslag. Pakken består av følgende tre emner:

Hvordan regne med binomisk fordeling (3 pdf-filer).

Hvordan regne med hypergeometrisk fordeling (3 pdf-filer).

Hvordan regne med Poisson-fordeling (3 pdf-filer).

Kjøp pakke med 9 pdf-filer

Normalfordelingen

Denne emnepakken består av detaljerte regneeksempler og mange nye oppgaver som du skal regne selv. Det er komplette løsningsforslag til alle oppgavene. Pakken består av følgende fire emner:

Hvordan regne med normalfordelingen (3 pdf-filer)

Hvordan regne med normalfordelt sum og snitt (3 pdf-filer).

Hvordan regne med sentralgrenseteoremet (3 pdf-filer).

Hvordan gjøre normaltilnærming (3 pdf-filer).

Kjøp pakke med 12 pdf-filer

Vil du prøve noen komplette kurs?

Til alle kursene er det flere videoer, pdf-filer og i mange tilfeller også Excel-filer. Vi tilbyr alle våre kurs gratis i 10 dager.

Prøv gratis her!